دفتر فروش 
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، نرسیده به بزرگراه مدرس، کوچه گلخانه، پلاک ۵، واحد ۳۰۳

 تلفن :۲۶۲۰۳۴۶۴ و ۲۶۲۰۳۷۸۴ و ۲۶۲۹۱۹۷۱ و ۲۶۲۹۱۹۷۸ و ۲۶۱۱۳۸۲۵ - ۰۲۱

 فکس : ۲۶۱۱۳۷۸۲ - ۰۲۱ 

 پیام کوتاه : ۰۹۱۲۰۶۱۵۸۶۳


 خط اختصاصی فروش  : داخلی ۱۰۲