دفتر مرکزی 
آدرس : تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱
 تلفن : ۲۶۲۱۲۴۵۴ و ۲۶۲۹۱۹۷۱ و ۲۶۲۹۱۹۷۸ و ۲۶۱۱۳۸۲۵ - ۰۲۱
 فکس : ۲۶۱۱۳۷۸۲ - ۰۲۱ 
 پیام کوتاه : ۰۹۱۲۰۶۱۵۸۶۳آدرس کارخانه : منطقه آزاد ارس، شهرک صنعتی فاز یک، خیابان A۱ ، جنب مجتمع کاسپین، صنایع روشنایی سایان الکتریک ارس
کد پستی: ۵۴۴۱۷۶۲۵۲۸

 

تلفن: ۴۲۰۳۱۴۰۷ و ۴۲۰۳۱۶۶۵ و ۴۲۰۳۱۳۶۵ - ۰۴۱
فکس: ۴۲۰۳۰۹۵۱ - ۰۴۱