دفتر مرکزی

 

آدرس : ارومیه ,خیابان استادان ,نبش ۱۴متری اول ,پلاک دو ,واحد چهار

 تلفن :  ۳۳۴۷۵۰۱۵ _ ۳۳۴۸۱۴۰۵ _ ۳۳۴۶۸۸۰۶ - ۰۴۴

 فکس : ۳۳۴۵۵۶۴۸ - ۰۴۴