روشنایی و نورپردازی

    

 
طراحی روشنایی , مهندسی نور و راهکار های مدیریت روشنایی مبنای تشکیل هسته ی اولیه ی مهندسین برق و معماری و متعاقبآ تاسیس شرکت سایان الکتریک طرح بوده است . به همین دلیل مجموعه خدمات طراحی و مهندسی در بخش روشنایی به صورت کامل در کلیه بخش ها در تطابق با سایر زمینه های مهندسی ارایه می گردد.


 با توجه به سرعت تغییرات تکنولوژیکی در بخش تولید تجهیزات روشنایی , اعضای تیم طراحی روشنایی سایان الکتریک به صورت مستمر در دوره های آموزشی و کارگاه های علمی روشنایی و مهندسی نور داخل و خارج کشور حضور یافته , خدمات طراحی را بر مبنای آخرین تکنولوژی های روز انجام می دهند. 


      اهم خدمات قابل ارایه در این بخش عبارتند از :

 

۱- طراحی روشنایی فضاهای داخلی مسکونی, تجاری, اداری, صنعتی و درمانی همراه با ارایه محاسبات فنی و شبیه سازی سه بعدی

۲- طراحی روشنایی و نورپردازی بیرونی ساختمان ها و المان های شهری

۳- طراحی روشنایی معابر ترافیکی و جاده ها بر اساس استاندارد های جهانی

۴- طراحی روشنایی سالن های ورزشی تخصصی و چند منظوره و زمین های فوتبال, هاکی و دو میدانی

۵- طراحی روشنایی آبنماهای استاتیک و دینامیک و استخر ها 

۶- ارایه ی راه کارهای مدیریت روشنایی بر مبنای پروتکل DMX , KNX , DALI