عمران و سازه


 
  این گروه با بهره مندی از مهندسین مجرب ( با مدارک تا حد کارشناسی ارشد از بهترین دانشگاههای کشور ) در کنار یک تیم قوی نقشه کشی،  با بکارگیری جدیدترین ویرایش از معتبرترین نرم افزارهای طراحی ( از قبیل ETABS, SAFE, SAP و....) توانایی انجام انواع خدمات مهندسی از قبیل طراحی ، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی انواع ابنیه ساختمانی در واحدهای انتقال وتصفیه آب و همچنین پستهای برق فشارقوی تا رده ولتاژی ۴۰۰ کیلوولت را دارا می باشد.        اهم فعالیت های این گروه به شرح زیر است :


۱- طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی انواع ساختمانهای کنترل، سالنهای GIS و اتاقهای BCR

۲- طرح، محاسبه و تهیه نقشه های اجرایی سازه و فونداسیون پایه تجهیزات، گنتری و دکلهای مخابراتی

۳- طراحی و محاسبه انواع جرثقیل های سقفی و سالنی جهت استفاده در سالنهای GIS تا رده ولتاژی ۴۰۰ کیلو‌ولت

۴- طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فونداسیون ترانس های قدرت و کمکی، راکتورها و بانکهای خازنی

۵- طراحی و تهیه نقشه دیگر آیتمهای ساختمانی در پستهای فشارقوی شامل: نقشه های عملیات خاکی، محوطه سازی،زهکشی محوطه، جاده های دسترسی و داخلی پست، کانالهای کابل، ساختمانهای نگهبانی و جنبی و ... 

۶- بازدید و کنترل مراحل ساخت و مونتاژ سازه های فلزی مربوطه و همچنین انجام بازدیدهای دوره ای از مراحل اجرای عملیات ساختمانی جهت انجام کنترل های مضاعف مهندسی