معماری و دکوراسیون داخلیدپارتمان معماری شرکت سایان الکتریک طرح با نام اختصاری SET GROUP موفق به طراحی و نظارت بر پروژه های مختلف در زمینه های درمانی، تجاری، صنعتی و مسکونی شده است.

شرح خدمات قابل ارایه توسط این گروه عبارت است از:

۱-  طراحی معماری و نظارت بر اجرا
۲-  طراحی داخلی و ارائه دیتیل های اجرایی
۳-  طراحی نما، محوطه و فضای سبز