معماری و دکوراسیون داخلی


 
دپارتمان معماری شرکت سایان الکتریک طرح با نام اختصاری SET GROUP موفق به طراحی و نظارت بر پروژه های مختلف در زمینه های درمانی، تجاری، صنعتی و مسکونی شده است.


     شرح خدمات قابل ارایه توسط این گروه عبارت است از:


۱-  طراحی معماری و نظارت بر اجرا

۲-  طراحی داخلی و ارایه دیتیل های اجرایی

۳-  طراحی نما ، محوطه و فضای سبز