طراحی معماری و ساختمان

مشخصات کلی برخی از پروژه های انجام شده توسط شرکت سایان الکتریک طرح در زمینه معماری، دکوراسیون و ساختمان بشرح ذیل است. در صورت نیاز به کسب اطلاعات تکمیلی از پروژه ها با واحد پروژه شرکت تماس حاصل فرمایید:

 

۱- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی رستوران بزرگ آذربایجان

محل اجرای پروژه: ارومیه ابتدای خیابان جمهوری

کارفرما: آقای بری

نظارت: سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی

متراژ پروژه: ۱۱۰۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا - EPC

 

۲- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی آزمایشگاه تشخیص طبی دکتر ایلخان زاده

محل اجرای پروژه: ارومیه خیابان حسنی

کارفرما: آقای دکتر ایلخان زاده

نظارت: معاونت دارو و درمان اداره کل بهداشت استان

متراژ پروژه: ۱۵۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا - EPC

 

 

۳- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی رادیولوژی دکتر جمسا

محل اجرای پروژه: ارومیه خیابان حسنی

کارفرما: آقای دکتر جمسا

نظارت: معاونت دارو و درمان اداره کل بهداشت استان

متراژ پروژه: ۱۱۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا - EPC

 

 

۴- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی مطب دندانپزشکی تخصصی کودکان

محل اجرای پروژه: ارومیه خیابان حسنی

کارفرما: خانم دکتر رضوی روحانی

نظارت: شخصی

متراژ پروژه: ۶۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا - EPC

 

 

۵- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی مطب دندانپزشکی

محل اجرای پروژه: ارومیه خیابان استادان

کارفرما: خانم دکتر خدابخش

نظارت: شخصی

متراژ پروژه: ۶۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا – EPC

 

۶- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی استودیو فیلم و عکس پاپیون

محل اجرای پروژه: ارومیه خیابان مدرس

کارفرما: آقای سلیقه

نظارت: شخصی

متراژ پروژه: ۱۵۰ متر مربع در سه طبقه

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا – EPC

 

۷- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی منزل ویلایی دکتر محمدی

محل اجرای پروژه: ارومیه خیابان دانشکده

کارفرما: آقای دکتر محمدی

نظارت: شخصی

متراژ پروژه: ۱۰۰۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا - EPC

 

 

۸- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی منزل ویلایی دکتر اطمینان فر

محل اجرای پروژه: ارومیه جاده بند

کارفرما: آقای دکتر اطمینان فر

نظارت: شخصی

متراژ پروژه: ۲۵۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا – EPC

 

۹- طراحی معماری، تامین و اجرای دکوراسیون داخلی و نورپردازی منزل ویلایی دکتر حسن بیگلو

محل اجرای پروژه: ماکو ، سایت B

کارفرما: آقای دکتر حسن بیگلو

نظارت: شخصی

متراژ پروژه: ۳۵۰ متر مربع

موضوع پروژه: طراحی، تامین و اجرا - EPC